Freitag, 25. November 2016

Ta en spade och börja gräva - Upsala Nya Tidning

Ta en spade och börja gräva - Upsala Nya Tidning

Ta en spade och börja gräva
Upsala Nya Tidning
Den visionära staden har fört med sig framgångsrika alternativa odlingsmöjligheter som takodling, vertikal odling, odling längs gångstråk och fri odling i stadsmiljöer, så kallad guerilla gardening. För att vi ska uppnå visionen om en hållbar stad och ...

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen